Privacy beleid

Privacy- en cookieverklaring Invest Recreatie

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van, transacties met, overeenkomsten met en sitebezoeken aan Invest B.V., ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder nummer 76217620.

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die ons verschaft wordt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden dit gebeurt, leggen wij in dit document uit. 

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij de diensten die wij verlenen, verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van onze relaties, gasten en bezoekers. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door onze relaties, gasten en bezoekers worden opgegeven, in het kader van de door onze relaties, gasten en bezoekers gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst). Wij zullen de verkregen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf toestemming voor is verkregen of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om onze relaties optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Invest B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaat. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Relatiebeheer;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Invest B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Documentnummer van legitimatie;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Toegangscontrole
De meeste recreatieparken zijn uitgerust met een toegangscontrolesysteem. Hiermee wordt geregistreerd wie en op welke tijdstippen toegang verkregen hebben tot welke locaties. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en zal alleen op verzoek van bevoegde instanties gedeeld worden. Deze gegevens worden gedurende dertig dagen opgeslagen.

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om tijd en moeite voor de bezoeker te besparen. Als de bezoeker bijvoorbeeld een webpagina aan persoonlijke voorkeuren aanpast of als de bezoeker navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer de bezoeker de website op een later moment weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor de bezoeker eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kan gebruiken zoals die eerder ingesteld waren. Wij gebruiken de volgende technische cookies: 

 • Sessiecookies
 • Permanente cookies

Analytische cookies
Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Wij kunnen daarmee inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies
Iedereen kan kiezen of cookies wel of niet geaccepteerd mogen worden bij het bezoek aan onze website. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal bieden de instellingen in de browser de mogelijkheid om cookies desgewenst niet automatisch te accepteren (via de hulppagina op de browser zijn exacte instructies hieromtrent te vinden). Wanneer bij bezoek aan onze website wordt gekozen om de cookies niet te accepteren dan bestaat de mogelijkheid dat er niet volledig gebruik gemaakt kan worden van interactieve mogelijkheden van onze website.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van website-bezoeken meer registreren. Er bestaat een mogelijkheid de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (via de hulppagina op de browser zijn exacte instructies hieromtrent te vinden).

Links van websites naar derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren iedere bezoeker dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij een ieder ook graag verder als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van de persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ kan gemakkelijk een klacht ingediend worden.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken